Home/Geen categorie

Dinsdig

Zo, ut is alwir un paar daag geleeje. tja ut weekend is en blief ummer mujlik um get te schrieve

Weekend

ja idd ,ut is alwir ins weekend. sjtraks ff op receptie bie dergeene dea dees website heat gemak. repetitie van

donderdig

vur zunt wir ins laat bezig. van alles te doon gehad. toch wil ich ummer get berichte. vandaag waor auch

2 daag te laat

Ich d8 ut weurt wit ied um get te gaon schrieve. reden ??? AJAX IS KAMPIOEN !!! Hubbe ut auch

Zoaterdig , der daag dernao

Ut wiekend zunt ver wir ins gezellig begonne gisteraovend .repetitie van de hermenie.daobie kaome nog de zengers van der remigius

Wiekend

Ja het is wir wiekend. wat is dur allemaol te melde. ut doevezette is umgezat nao huuj. repetitie sjtraks van

Wat jaomer :(

Wat ein ellende gisteraovend. ut zoag dur zoe good oet. 2-0 veur in de 1e helft. 2e helft begoste ze

tuesday

tis alwir dinsdig .ich d8 mot wir sjnel gaon schrieve. sjtrak der return van Liverpool - Barcalona (0-3) of datmnog

Immer wieder sonntag

Ja idd  immer wieder sonntags. dat woar destijds de hit van cindy & bert. veur degene die ut nog weite.